We would like to inform that the organization of the congress “13th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists” was financed under contract 646/P-DUN/2017 from the resources of Ministry of Science and Higher Education allocated for activities which disseminate the science.

„Organizacja kongresu dla młodych naukowców 13th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists”-zadanie finansowane w ramach umowy 646/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.”