Sponsors of the 14th Warsaw International Medical Congress

Main sponsor:

Congress sponsors and partners:

 

 
 

medbroker_logo

medyk
   
 
 

Sponsors of the 12th Warsaw International Medical Congress:

mnisw logo

12th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists was financed under contract 743/P-DUN/2016 from the resources of Ministry of Science and Higher Education allocatied for activities which disseminate the science.

Organizacja kongresu dla młodych naukowców: “12th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists” było finansowane w ramach umowy 743/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.