Sponsors of the 14th Warsaw International Medical Congress

 

Congress sponsors and partners:

 

 
medbroker_logo  

   
   
 
   
   
 
 

 

Sponsor of the 14th Warsaw International Medical Congress:

mnisw logo

Organization of the congress “14th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists” was financed under contract 780/P-DUN/2018 from the resources of Ministry of Science and Higher Education allocated for activities promoting science.

Organizacja kongresu dla młodych naukowców “14th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists” – zadanie finansowane w ramach umowy 780/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.