Sponsors of the 15th Warsaw International Medical Congress

 

Congress sponsors and partners:

medbroker_logo

 

   
 
   
 
 

Sponsor of the 15th Warsaw International Medical Congress:

mnisw logo

We would like to inform that the organization of the congress “15th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists” was financed under contract 579/P-DUN/2019 from the resources of Ministry of Science and Higher Education allocated for activities which disseminate the science.

Organizacja kongresu dla młodych naukowców 15th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists” – zadanie finansowane w ramach umowy 579/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.